صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 6:05 تا 7:10 به مدت 65 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

درباره ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی توسط سازمان بهزیستی كشور به معلولان و خدمات به دانشجویان معلول

گفتگو با علی محمود كلایه رئیس گروه توانبخشی اجتماعی و خدمات رفاهی سازمان بهزیستی در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1402/09/12
|
11:45
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ