پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره حضور 65 هیئت از كشورهای خارجی در مراسم تشییع رئیس جمهور

گفتگو با سردار فرزندی استاد دانشگاه عالی دفاع در برنامه پویش

1403/03/05
|
11:00
دسترسی سریع
پویش