پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره امنیت امتحانات نهایی 1403

گفتگو با محسن زارعی رئیس مركز ارزشیابی و تضمین كیفیت وزارت آموزش و پرورش در برنامه پویش

1403/02/29
|
11:30
دسترسی سریع
پویش