در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

حاشیه نشینی معلول توسعه نامتوازن است

صحبت های دكتر محمد خدابخشی نماینده ی محترم مردم شریف الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ، نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه و رییس فراكسیون توسعه ی متوازن كشور ذر برنامه در مسیر توسعه

1400/09/09
|
08:20
دسترسی سریع
در مسیر توسعه