در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

بنیاد مسكن خانه سازی در روستاها را تسهیل كند

صحبت های دكتر بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون برنامه و بودجه و عضو هیئت رئیسه فراكسیون توسعه متوازن كشور در برنامه در مسیر توسعه موضوع: اقدامات مربوط به بنیاد مسكن در راستای توسعه متوازن كشور

1401/02/28
|
07:34
دسترسی سریع
در مسیر توسعه