در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

ازطریق احكام نظارتی، شفافیت بیشتری را در عملكرد شركت‌ها ایجاد كنیم و مدیران كارآمد از ناكارآمد شناخته شوند

بخشی از صحبت های دكتر محمد حسینی، مشاور رئیس كل دیوان محاسبات كشور در برنامه «در مسیر توسعه»

1400/12/24
|
08:55
دسترسی سریع
در مسیر توسعه