از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرا مجلس نقش مهمی در تاریخ ایران داشته است؟

گفتگو با علی ططری استاد دانشگاه درباره اینكه چرا مجلس نقش مهمی در تاریخ ایران داشته است؟ در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/09/11
|
12:03
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ