جادوی صحنه یكشنبه ها از ساعت 15:45 به مدت 40دقیقه

رادیو فرهنگ

جادوي صحنه

جادوی صحنه

نقد و بررسی نمایش ها و فیلم های درحال اجرا و اكران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 15:45

مدت برنامه:40دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جادوی صحنه