صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

ده ترین

Bootstrap Image Preview

« ده ترین » برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ هر چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:15 از شبکه ی فرهنگ پخش می شود . در هربرنامه ده اثر برجسته ی هنر و تاریخ و معماری ایران زمین و میراث فرهنگی و طبیعی کشورمان معرفی می شود .
« ده ترین » برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ هر چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:15 از شبکه ی فرهنگ پخش می شود . در هربرنامه ده اثر برجسته ی هنر و تاریخ و معماری ایران زمین و میراث فرهنگی و طبیعی کشورمان معرفی می شود .علاقمندان می تواننداز ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0