شب های فرهنگ شنبه-یكشنبه-و سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

شب هاي فرهنگ

نگارگری و هنرهای معاصر ایران به روایت امیر دست مردی در رادیو فرهنگ

امیر دست مردی با حضور در برنامه«شب های فرهنگ» چهارشنبه 18 فروردین روایتگر وضعیت نگارگری و هنرهای معاصر ایران می شود.

1400/01/18
|
11:28

در برنامه «شب های فرهنگ» با حضور « امیر دستمردی» نقاش و پژوهشگر هنرهای معاصر هنر نگارگری در ایران بررسی می‌ شود.
امیر دست مردی پژوهشگر و دکترای هنر معاصر و فوق لیسانس نقاشی است و تاکنون چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی داشته است، آثار امیر دست‌مردی با گرایشی واقع‌گرایانه (رئالیسیتی) در فضایی زیبایی‌شناسانه و فانتزی به نمایش دنیای زنانه و رابطه متفاوتی که زنان در پس نگاه رازآلودشان با هستی دارند، می‌پردازد.
وی در برنامه «شب های فرهنگ»18 فروردین ماه به وضعیت هنر نگارگری و تاثیر نگارگری کهن بر آثار نقاشی مدرن معاصر، نوگرایی نقاشی در عصر حاضر ‌و‌ ریشه های نوگرایی در هنر ایران اشاره دارد.
این برنامه را می توانید از ساعت21:30 به مدت 30 دقیقه و به همت گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
شب های فرهنگ