زندگینامه «پریدخت آور» همسر «استاد بنان»

پخش مستند زندگینامه «پریدخت آور» همسر «استاد بنان» به مناسبت درگذشت وی، از رادیو فرهنگ

1400/10/22
|
12:06

مستند زندگینامه «پریدخت آور» همسر «استاد بنان» به مناسبت درگذشت وی، از رادیو فرهنگ پخش شد.
در این مستند ضمن روایت زندگینامه «پریدخت آور» عنوان شد: «پریدخت آور» در خانواده ای اهل هنر با مادری اهل موسیقی و دوستدار صدای بنان بدنیا آمد.
او در سال 44 با «غلامحسین بنان» که انروزها در اوج شهرت بود ازدواج کرد، و این ازدواج و همراهی با استاد «بنان» تا پایان عمراستاد در سال 64 ادامه داشت.
«پریدخت آور» گرچه موسیقیدان نبود اما، همواره همراه و همپای بنان و عاشق مردم بود.
«پریدخت آور» در گفتگو با رادیو فرهنگ درخصوص سال‌ها زندگی مشترک با استاد بنان گفت: زندگی با هنرمندی چون «بنان» خاطرات تلخ و شیرین و فراز و فرودهای فراوان دارد.
وی افزود: مردم عاشق صدای «بنان» بودند و «بنان» عاشق مردم بود، و مهم‌ترین عامل احترام و محبوبیت «بنان» در میان مردم، همین عشقی بود که او نسبت به مردم داشت.
وی همچنین روزهای پایانی عمر استاد «بنان» در بیمارستان، سخت ترین روزهای عمرش دانست و گفت: بنان همواره دغدغه جوانان را داشت و انروزهای آخر از من قول گرفت بعد از غیبت او، آنطور که صلاح میدانم، مثل خود ایشان جوانان مملکت را فراموش نکنم و تا می‌توانم مادرانه به آنها کمک کنم و درخصوص آموزش و آشنایی آنها با اساتید حوزه موسیقی راهنما و یاریگر آنها باشم.

دسترسی سریع