راه حل های رفع مشکل کاغذ در کشور

بحث بازیافت و استفاده از کاه و کلش، در رفع مشکل کاغذ کشور بسیار موثر است..

1400/09/04
|
13:04

ایمنی، ریس کمیسیون آموزش اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران، در برنامه "ققنوس" رادیو فرهنگ با اشاره به مشکلات حوزه کاغذ و چاپ در کشور گفت: ما به دلیل شرایط اقلیمی، در بحث تولید کاغذ از درخت بسیار ضعیف هستیم، اما در بحث بازیافت و استفاده از کاه و کلش میتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم، که این می تواند در رفع مشکل کاغذ مصرفی در همه بخش ها بسیار موثر باشد.
وی همچنین با تاکید بر موضوع بازیافت گفت: در دنیا تمرکز صنابع چاپ و بسنه بندی و کاغذ تماما براین است که فرآیند تولید در چرخه قرار گیرد؛ یعنی ضایعات کاغذی باید خمیر و تبدیل به یک محصول سلولوزی شود که متاسفانه این مساله در کشورمان ضعیف و کمتر مورد توجه واقع شده است.
وی همچنین با تاکید بر استفاده از منابعی چون کاه و کلش در بحث تولید کاغذ گفت: این مساله نیازمند سیاست گذاری و توجه است چراکه هم می تواند بستر مناسبی برای اشتغال زایی و هم بستر گسترده ای برای تولید کاغذ و نگاه علم محورانه به این موضوع فراهم سازد.
ایمنی همچنین با انتقاد از سیاست گذاری ها در حوزه تولید کاغذ گفت: متاسفانه نگاه ها بیشتر به بحث کاغذهای مکانیکی، که از درخت تهیه می شود متوجه شده است؛ درحالی که این شیوه تولید کاغذ در کشور ما مقرون به صرفه نیست؛ به طور مثال در بحث استفاده از کاه و کلش برنج، پارک علم و فن آوری گیلان بسیار تلاش کرد و کاغذهای خوبی هم ارائه داد، اما بصورت سازماندهی شده و سیاست گذاری شده مورد توجه واقع نشد.
وی افزود: مزارع نیشکر در جنوب کشورمان ظرفیت مناسبی در این زمینه ایجاد کرده اند اما متاسفانه علی رغم اینکه تفاله نیشکر از مهمترین منابع تولید کاغذ با کیفیت است، این فراوری انجام نمی شود و به جای بهره وری، به دلیل وجود قند موجب آتش سوزی وهدر رفت قند و آسیب و خسارت می شود

دسترسی سریع