دکتر علیرضا اسماعیلی: قصه گویی برای کودک مقدمه زیست اخلاقی و عقلانی او در بزرگسالی است

دکتر علیرضا اسماعیلی، پژوهشگر فلسفه و الهیات، در برنامه « خشت اول» از رادیو فرهنگ گفت: قصه گویی برای کودک، از طریق تقویت قدرت تخیل کودک، به زیست اخلاقی و عقلانی او در بزرگسالی کمک می‌کند

1400/06/20
|
13:42

وی همچنین با تاکید بر اینکه «تعقل خوب، نیازمند تخیل خوب است» افزود: کودک به کمک تخیل می‌تواند خود را بجای دیگران بگذارد و از احساس و حالات آنها آگاه شود و این مساله به او کمک می‌کند که زیست اخلاقی داشته باشد و اخلاقی زیستن، در واقع عقلانی زیستن است.
وی با اشاره به قاعده طلایی در اخلاق مبنی اینکه « با دیگران چنان باش که دوستداری دیگران هم با تو آنگونه باشند» گفت: شرط اجرای موفق این قاعده طلایی، آن است که قدرت تخیل داشته باشیم ؛ یعنی اگر تخیل کنیم، اخلاقی زندگی میکنیم و این خود منجر به عقلانی زیستن در جامعه میشود.
وی همچنین تاکید کرد: اگر کودک نتواند تخیل کند و خودش را در موقعیتهای مختلف و بجای دیگران قرار دهد، نمیتواند از زاویه دید دیگران به وقایع و مسایل نگاه کند و درنتیجه نمیتواند با دیگران درک متقابل داشته باشد و نمیتواند روابط مناسبی با اطرافیان داشته باشد.
وی در تشریح شرایط مناسب قصه گویی برای کودک گفت: از مستقیم گویی و نتیجه گیری مستقیم از قصه پرهیز کنیم، بعد از قصه راجع به دلایل و رفتار شخصیتهای قصه با کودک صحبت کنیم، از کودک بخواهیم قصه را بازسازی کند و گاهی پایان قصه را باز بگذاریم تا کودک آنها تمام کند.

دسترسی سریع