كتاب و كودك

گفتگو با ندا شاه محمدی، كتابدار نمونه، در برنامه "كتاب فرهنگ"ندا شاه محمدی، كتابدار نمونه استان البرز است، كه از سال 1399 با افتتاح نخستین و تنها كتابخانه تخصصی فعال كودك و نوجوان استان البرز در این كتابخانه مشغول فعالیت شده است.

1402/08/29
|
10:48

گفتگو با ندا شاه محمدی، كتابدار نمونه، در برنامه "كتاب فرهنگ"ندا شاه محمدی، كتابدار نمونه استان البرز است، كه از سال 1399 با افتتاح نخستین و تنها كتابخانه تخصصی فعال كودك و نوجوان استان البرز در این كتابخانه مشغول فعالیت شده است.
ندا شاه محمدی: كتابداران، هدایتگر بعد كیفی كتابخوانی در جامعه اند.ندا شاه محمدی، درگفتگو با برنامه "كتاب فرهنگ" گفت: كتابداران، هدایتگر بعد كیفی كتابخوانی در جامعه اند.وی افزود: كتابداری شغلی بی‌مانند است؛ بویژه كتابداری كودك، كه كتابداران حوزه كودك، درواقع "كتابدار مربی" هستند؛ چراكه كتابدار كودك در كنار تخصص خود، روانشناسی، معلمی، قصه‌گویی، كارورزی و كاردستی بلدباشد تا بتواند كودكان را از خردسالی به سمت كتاب جذب كند.شاه محمدی همچنین افزود: كتابداری عشق است؛ بویژه وقتی در حوزه كودك و نوجوان فعال باشی و سروكار و ارتباطت با كودكان باشد، آن وقت است كه عشق واقعی را تجربه می‌كنی.وی با تاكید بر ضرورت عشق و علاقه در كار كتابداری گفت: در سال 99 و در ابتدای تحویل كتابخانه تخصصی كودك و نوجوان استان البرز، به ما، حدود 4هزار جلد كتاب داشت، كه امروز با تلاش بسیارمان به 8 هزار جلد كتاب كودك و نوجوان افزایش یافته است و 1900 نفر عضو دارد كه 1600 نفر آنها فعالند.وی افزود: گردآوری كتاب‌های فوق العاده‌ حوزه كودك،از یكسو و ایجاد محیط جذاب از سوی دیگر موجب استقبال كودكان از این كتابخانه شده است؛ بگونه ای كه در این كتابخانه، علیرغم مساحت كم 153 متری، توانسته‌ایم اولین گروه سرود، اولین گروه نمایش، و محافل ادبی كودك و نوجوان داشته باشیم، كه این‌ها از عوامل گرایش و علاقمندی كودكان به كتابخوانی و مطالعه هستند.

دسترسی سریع