برداشت 39 12 تا 21 بهمن ماه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

برداشت 39

برگزیدگان جشنواره 39 از نگاه كارشناس برداشت 39

برگزیدگان جشنواره 39 از نگاه سعید هاشم زاده كارشناس ویژه برنامه برداشت 39

1399/11/21
|
10:00
دسترسی سریع
برداشت 39