هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت عشق الهی درآثار سنایی)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت عشق الهی درآثار سنایی)

1401/06/30
|
14:02
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی