هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت مروری بر دیوان لزومیات ابوالعلای معری)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت مروری بر دیوان لزومیات ابوالعلای معری)

1401/02/28
|
10:12
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی