مستند فرهنگ شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

مستند فرهنگ

این قسمت: دكتر علی رواقی

این قسمت از مستند فرهنگ به دكتر علی رواقی استاد زبان و ادبیات فارسی و شاهنامه پژوه می پردازد.

1400/07/19
|
11:53
دسترسی سریع
مستند فرهنگ