نقد امروز شنبه،دوشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

نقد امروز

تعریف، تاریخچه دورکاری و اینکه در دنیا چه زمانی به دورکاری توجه شد؟

صحبت های دکتر داوری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ درباره دورکاری

1399/10/23
|
11:20
دسترسی سریع
نقد امروز