نقد امروز شنبه،دوشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

نقد امروز

قوانین حمایتی تصویب شده در مجلس به کجا رسید؟

قوانین حمایتی تصویب شده در مجلس به ویژه برای بانوان به کجا رسید؟

دکتر حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه نقد امروز پاسخ می دهد.

1399/10/23
|
11:25
دسترسی سریع
نقد امروز