نقد امروز شنبه،دوشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

نقد امروز

ارزیابی دکتر علی باقری کنی از نحوه پاسخ سازمان ملل به ترور شهید دکتر فخری زاده

صحبت های دکتر علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ را بشنوید.

دکتر علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ به این پرسش پاسخ می دهد که پاسخ سازمان ملل به ترور شهید فخری زاده یا ترور دیگر دانشمندان بزرگ نظامی و علمی کشور چگونه بوده و خواهد بود؟! و ابعاد نحوه پاسخگویی آن ها را بررسی می کند.

1399/09/11
|
14:13
دسترسی سریع
نقد امروز