ایران جغرافیای مهربانی هر روز از ساعت متغیر به مدت 5 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايران جغرافياي مهرباني

ایرانی به وسعت مهربانی من و تو

برگزاری آیین ملی « ایران جغرافیای مهربانی» به همت رادیو فرهنگ

نخستین آیین ملی «ایران جغرافیای مهربانی» با همكاری رادیو فرهنگ نهم اسفند ماه 1399در شهرستان سبزوار- شهر سربداران- برگزار می شود.

1399/12/06
|
13:51
دسترسی سریع
ایران جغرافیای مهربانی