از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرا از میرزا كوچك خان جنگلی به عنوان یكی از اثر گذارترین افراد در تاریخ معاصر یاد می شود؟

گفتگو با دكتر علی ططری استاد دانشگاه و تاریخ پژوهش درباره اینكه چرا از میرزا كوچك خان جنگلی به عنوان یكی از اثر گذارترین افراد در تاریخ معاصر یاد می شود؟ در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/09/12
|
11:23
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ