از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

گفتگو با آقای دكتر تشكری هاشمی رییس كمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در برنامه صبح به وقت فرهنگ 14 آذر

1402/09/15
|
17:19
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ