از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

آن چه از هوش باید بدانیم...

گفتگو با دكتر ابوطالب سعادتی رئیس انجمن هوش ایران در برنامه خشت اول

خشت اول شنبه ها ساعت 12 رادیو فرهنگ

1401/03/02
|
09:10
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ