از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

گفتگو با مدیر نشر مكتب حاج قاسم در رادیو كتاب

رادیو كتاب هر روز ساعت 18 از محل برگزاری نمایشگاه كتاب، مصلی امام خمینی (ره ) تقدیم حضور شنوندگان عزیز می شود.

1401/02/22
|
22:26
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ