هفت اقلیم شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

سنت وقف کتاب و تاثیر در آن مطالعه کتاب

گفت وگو با امین خرمی، کارشناس حوزه کتاب در برنامه هفت اقلیم

1400/07/12
|
09:58
دسترسی سریع
هفت اقلیم