هفت اقلیم شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

داستان ورود سینما به ایران

روایت داستان ورود سینما به ایران در برنامه هفت اقلیم

1400/06/22
|
10:37
دسترسی سریع
هفت اقلیم