هفت اقلیم شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

تالیف متون فلسفی و محوریت انجمن حکمت و فلسفه

گفتگو با دکتر حسین شیخ رضایی پژوهشگر و هیئت علمی مطالعات علم در موسسه حکمت و فلسفه درباره تالیف متون فلسفی و محوریت انجمن حکمت و فلسفه در برنامه هفت اقلیم

1399/09/12
|
11:28
دسترسی سریع
هفت اقلیم