هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره جشنواره هزار دف پالنگان كردستان

گفتگو با محمد طریقت نوازنده دف و سنتور در برنامه هفت اقلیم

1403/02/18
|
11:26
دسترسی سریع
هفت اقلیم