هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره آیین های نمایشی نوروز ( نوروزی خوانی در مازندران)

گفتگو با علی عظیمی كارگردان هنرهای نمایشی از استان مازندران در برنامه هفت اقلیم

1403/01/18
|
09:38
دسترسی سریع
هفت اقلیم