مجله ی ادبی فانوس جمعه ها از ساعت 23:00 تا 24:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

مجله ي ادبي فانوس

خصوصیات شعر شیعی و معنوی در مجله ی ادبی فانوس

دكتر محمد رضا سنگری در برنامه ی مجله ی ادبی فانوس و در بخش آفتابگردان ها درباره ی خصوصیات شعر شیعی و معنوی توضیح داد .

1398/08/18
|
16:31
دسترسی سریع
مجله ی ادبی فانوس