صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

دکتر امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دانشگاه تهران در ادامه بحث نسبت دوستی با خوشبختی و صمیمیت گفت: همدلی، مهمترین رکن صمیمیت است

مرتبط با این