صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

دکتر امیر عباس علی زمانی در ادامه مبحث معنای زندگی و خوشبختی به بررسی معنای انسان و انسان تر بودن پرداخت.

مرتبط با این