كیمیا هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

رادیو فرهنگ

كيميا

انسان در جستجوی خوشبختی

دكتر امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دانشگاه تهران درباره ی مفاهیم خوشبختی با یاسر هدایتی كارشناس مجری برنامه ی كیمیا گفتگو كرد

1398/05/15
|
17:05
دسترسی سریع
كیمیا