صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

علیرضا افضلی‌پور (6 فروردین 1288 – 18 فروردین 1372) مهندس شیمی و فرد نیکوکاری بود که به عنوان بنیانگذار دانشگاه کرمان شناخته می‌شود.

برنامه ی بدون تاریخ روایت زندگی نامداران ایران زمین است . این برنامه هر روز از ساعت 13:15 تا 13:30 از رادیو فرهنگ پخش میشود . در این قسمت از زندگی و آثار و فعالیتهای استاد علیرضا افضلی پور بیشتر خواهید شنید .

مرتبط با این