رادیو كتاب شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

راديو كتاب

حماسه حسینی

خوانش بخشی از كتاب حماسه حسینی در رادیو كتاب با صدای استاد بهروز رضوی

1400/05/17
|
11:05
دسترسی سریع
رادیو كتاب