پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

معیارها و مولفه های درست برای ازدواج چیست ؟
توجه به نظام های ارزشی در ازدواج چه اهمیتی دارد؟
پاسخ به این سوالات را در برنامه پشت چراغ سبز بشنوید .

1398/05/12
|
16:49
دسترسی سریع
پرونده