صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

بررسی موضوع قراردادهای اجاره تجاری و مسکونی ( قراردادهای مالک و مستاجر)
دکتر هوشنگ پوربابایی عضو هیات علمی دانشگاه ، مشاور حقوقی و وکیل پایه 1 دادگستری

مرتبط با این