پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

بررسی موضوع قراردادهای اجاره تجاری و مسكونی ( قراردادهای مالك و مستاجر)
دكتر هوشنگ پوربابایی عضو هیات علمی دانشگاه ، مشاور حقوقی و وكیل پایه 1 دادگستری

1398/03/05
|
17:14
دسترسی سریع
پرونده