پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

وصیت نامه و قوانین حقوقی در خصوص تنظیم وصیت نامه و اجرای آن

پرونده با حضور علی صادقی زاده كارشناس مسائل حقوقی به موضوع وصیت نامه می پردازد.

1398/02/29
|
17:42
دسترسی سریع
پرونده