صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

وصیت نامه و قوانین حقوقی در خصوص تنظیم وصیت نامه و اجرای آن

پرونده با حضور علی صادقی زاده کارشناس مسائل حقوقی به موضوع وصیت نامه می پردازد.

مرتبط با این