صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

بررسی روابط حقوقی کارگر و کارفرما در این برنامه پرونده
کارشناس : دکتر حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری

مرتبط با این