صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

در این برنامه پرونده به بررسی مجازات های جایگزین حبس پرداخته می شود.
مهمان برنامه : دکتر فتاح ملکی رئیس دادگستری گرمسار و کارشناس معاونت اجتماعی پیشگیری قوه قضائیه

مرتبط با این