پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

در این برنامه پرونده به بررسی مجازات های جایگزین حبس پرداخته می شود.
مهمان برنامه : دكتر فتاح ملكی رئیس دادگستری گرمسار و كارشناس معاونت اجتماعی پیشگیری قوه قضائیه

1397/12/21
|
15:25
دسترسی سریع
پرونده