پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

در این برنامه پرونده به موضوع جرایم رایانه ای پرداخته شد
كارشناس برنامه دكتر احمد اشرفی بازپرس دادسرای تهران و مدرس و معاون شورای حل اختلاف تهران

1397/11/08
|
17:22
دسترسی سریع
پرونده