صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

در این برنامه پرونده به موضوع جرایم رایانه ای پرداخته شد
کارشناس برنامه دکتر احمد اشرفی بازپرس دادسرای تهران و مدرس و معاون شورای حل اختلاف تهران

مرتبط با این