خشت اول جمعه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

خشت اول

«خشت اول» كاری از گروه تاریخ و اندیشه

در برنامه خشت اول به تاریخ 20 مهر به موضوع نیازهای بهداشتی كودكان پرداخته شده
مهمانان برنامه :دكتر محمد كاظم زاده دكترای تخصصی روانشناسی و خشایار سنجری دندانپزشك كودك

1397/07/22
|
16:20
دسترسی سریع
خشت اول