صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

گفت و گو خانم زهرا شفیعی (گزارشگر) با خانم مهری جلالی (کارآفرین) درباره تولید پرورش شترمرغ در بخش "روایت یک تجربه" برنامه اکسیر مورخه 1397/3/29

مرتبط با این