ققنوس شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

ققنوس

برنامه های بزرگداشت حكیم نظامی

گفتگو با دكتر محمود شالویی دبیر ستاد بزرگداشت حكیم نظامی در ویژه برنامه پنج گنج گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ

1400/11/24
|
11:31
دسترسی سریع
ققنوس