ققنوس شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

ققنوس

فعالیتهای فرهنگی و آموزش زبان فارسی در کشور نیجر

صحبتهای دکتر مهدی کاردوست سفیر ایران در کشور نیجر در برنامه ققنوس

1400/09/03
|
12:14
دسترسی سریع
ققنوس