ققنوس شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

ققنوس

منوچهری دامغانی شاعر سبک خراسانی در ققنوس رادیو فرهنگ

درباره منوچهری دامغانی شاعر سبک خراسانی که تصویرگری در شعرش بی نظیر است از زبان مرتضی امیری اسفندقه می شنویم...

1400/01/17
|
12:32
دسترسی سریع
ققنوس