ققنوس شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا 17:55 به مدت 55 دقیقه

درباره نشست خودشكوفایی در ادب و حكمت پارسی

گفتگو با عبدالمهدی مستكین مدیر بخش فرهنگ كمیسیون ملی یونسكو در ایران در برنامه ققنوس

1402/11/24
|
09:24
دسترسی سریع
ققنوس