ققنوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

درباره كتاب آموزش و پرورش آینده بازخوانی آموزش پرورش ایران در آستانه قرن 15 خورشیدی

گفتگو با دكتر مریم دانشگر عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامه ققنوس

1402/03/02
|
09:20
دسترسی سریع
ققنوس